PHÂN BIỆT CUPCAKES VÀ MUFFIN – DISCRIMINATION MUFFIN AND CUPCAKES

Mở đầu ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách phân biệt giữa 2 loại bánh na ná giống nhau này nhé!

Cupcakes:

– Cupcake về cơ bản là bánh cake nướng trong khuôn nhỏ dùng cho khẩu phần ăn nhỏ. Cách làm truyền thống là trước hết đánh kem bơ với đường rồi trộn trứng và các nguyên liệu khô (bột mỳ, bột nở ..), có thể thêm chất lỏng (sữa, whipping…).

– Cupcake thường được phủ kem và trang trí bên trên với các nguyên liệu hoặc hình thù khác nhau tùy theo mục đích sử dụng.

– Cupcake được sử dụng phổ biến ở các buổi tiệc như tiệc cưới, sinh nhật, khai trương, kỷ niệm….

– Cupcake dùng như một món tráng miệng ngọt

– Các công thức làm cupcake thường có bơ (butter)

Opening today I will introduce people to distinguish between two different types of bread is akin okay!

cupcakes:

– Cupcake basically small cakes baked in molds for small rations. Traditional ways is to first whisk butter with sugar and eggs and mix the dry ingredients (flour, baking powder ..), maybe add some liquid (milk, whipping …).

– Usually Cupcake frosting and toppings or ingredients with different shapes, depending on the intended use.

– Cupcake commonly used in parties such as weddings, birthdays, grand opening, anniversary ….

– Cupcake used as a sweet dessert

– The cupcake recipe usually butter (butter)

Image

Cupcakes thường dùng bơ nên mềm và xốp, ngậy hơn muffin. – Cupcakes usually so soft and spongy butter, more succulent muffin.

Muffin:

– Muffin đơn giản là loại bánh nướng làm bằng cách trộn các loại nguyên liệu khô và ướt quện đều vào nhau rồi nướng chín.

– Muffin đúng kiểu có thể không phủ gì nhưng cũng có thể phủ glaze (tạm dịch là sốt ngọt) rồi rắc lên trên các crumble (tạm dịch là lớp bột tạo độ giòn) hay loại hạt hoặc trái cây khô.

– Trong công thức Muffin thường không có bơ mà có dầu ăn, hoặc nếu dùng bơ thì lượng bở ít hơn nhiều so với lượng bột mỳ. (Công thức cupcake cơ bản thường là bơ = bột)

– Muffin được coi là Bánh mỳ nhanh/ Quick bread, cũng được ăn như bánh mỳ

– Có thể làm Muffin mặn (Savory Muffin) hoặc ngọt.

– Muffin toasted simply made ​​by mixing dry and wet ingredients together and bake acquaintances nine.

– Muffin the right type of government can not do, but can also cover glaze (roughly translated as sweet sauce) and sprinkle on the crumble (roughly translated as powder creates brittleness) or nuts or dried fruit.

– The muffin recipe that usually do not have butter oil, butter, or if the amount of less than the amount of flour. (Basic cupcake recipe is usually powdered butter =)

– Muffin Bread is considered fast / Quick bread, as well as eat bread

– Able to Muffin Man (Savory Muffin) or sweet.

Image

Muffin lại đặc và khô hơn cupcakes, như một dạng bánh mỳ cốc  – Characteristics than the dry muffin and cupcakes, as a form of cereal

==> Và lẽ tất nhiên Cupcake nếu không phủ kem và đựng vào khuôn to không thể là Muffin và Muffin dù có phủ kem và trang trí cũng không thể coi là cupcake. Cupcake xốp hơn Muffin, Muffin đặc hơn Cupcake. Thực tế là Cupcake do được trang trí sinh động nên Cupcake được ưa thích hơn Muffin trong khi Muffin về hình thức có phần hơi… boring

Cái gì mà nhàm chán thì không dám mời ai, chỉ mới những thứ vui mắt thôi nha. Bánh Cupcakes làm cho các thể loại sự kiện: đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, đầy năm, đầy tháng, chúc mừng, khai trương v.v.

==> And of course if there Cupcake frosting and put into molds to not be a muffin and muffin despite frosting and decorated cupcake will not be considered. More porous Cupcake Muffin, Muffin Cupcake thicker. The reality is decorated Cupcake by Cupcake vivid should be preferred muffin muffin while the form is a bit … boring

Something that is boring dare not invite anyone, just fun stuff Dynasty. Cake Cupcakes can make these types of events: weddings, birthdays, full-year, full month, congratulations, opening etc.

Image

Cupcakes thường được sử dụng để trang trí cho các loại tiệc cưới, sinh nhật..v.v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s