Cupcake đến từ đâu? – Where is cupcake from?

A. Nguồn gốc – Origins

– Bánh Cupcake xuất hiện đầu tiên tại Mỹ vào thế kỷ 19 và nhanh chóng tạo thành một bước đột phá và phổ biến trong các gian bếp. Theo trang Food Timeline, người ta vẫn chưa tìm ra nguồn gốc thật sự của Cupcake.

– Cupcake Cake first appeared in America in the 19th century and quickly make a breakthrough and popular in the kitchen . According to Food Timeline page , we have not found a real source of Cupcake .

– Cupcake phát triển ở Mỹ và trở thành một cuộc cách mạng vì nó là sự thay đổi thành phần nguyên liệu của bánh bông lan truyền thống  trước kia. Trong thế kỷ 20, đã xuất hiện các khuôn Muffin, sau đó người ta đã phổ biến rộng rãi sử dụng khuôn Muffin để làm Cupcake . Vậy nên có thể nói Cupcake chính là một biến thể hoàn toàn mới lạ từ Muffin.

– Cupcake developed in the U.S. and became a revolution because it changed the ingredients of a traditional cake before. In the 20th century , has appeared muffin molds , then it has been widely used to make Cupcake muffin molds . So it can be said Cupcake is a completely new variant of the muffin .

263331154_1374303766

B. Tên gọi – Name

– Chưa ai chính thức xác định nguồn gốc tên của Cupcake. Thời gian đầu, Cupcake đôi khi còn được gọi là bánh “1234″  hoặc bánh “12″ bởi số lượng nguyên liệu sử dụng đong theo số cup như 1 cup bơ, 2 cup đường, 3 cup bột, 4 quả trứng, 1 cup sữa và 1 thìa đầy bột soda. Còn hiện nay, có rất nhiều loại cupcake ra đời với đa dạng nguyên liệu, hương vị, kiểu dáng sáng tạo dựa trên công thức gốc đã làm nên chiếc Cupcake mà chúng ta yêu thích.

– Tên bánh có hai cách gọi khác nhau là Cup cake hoặc Cupcake.

– Có 2 lý thuyết như sau:

1. Bánh được nướng trong Cốc (Cup) nên được gọi là Cupcake

2. Các thành phần được sử dụng để làm Cupcakes được đo bằng đơn vị đo lường là Cup.

– No one has formally identify the source of the name Cupcake . At first , sometimes Cupcake cakes are also known as ” 1234 ” or cake ” 12 ” by the amount of materials used as measuring the number cup butter 1 cup , 2 cups sugar , 3 cups flour , 4 eggs , 1 cup 1 spoonful of milk powder and soda . For now , there are many types of cupcake was born with a variety of materials , taste , creative designs based on the original formula that has made us the favorite Cupcake .

– Name calling bread two different cake or Cupcake Cup .

– There are two theories as follows :

1 . Bread is baked in a cup ( Cup ) should be called Cupcake

2 . The ingredients used to make Cupcakes is measured in the unit of measurement is the Cup .

959953390_1374303766

C. Thành phần – Composition

– Làm cốt bánh cupcake bao gồm các nguyên liệu cơ bản và dễ tìm như: bơ, đường, bột mì (loại chuyên làm bánh), trứng, sữa và một số phụ gia khác.

– Make cupcakes core includes basic materials and easy to find , such as butter , sugar , wheat flour ( types of specialized cakes ) , eggs , milk and some other additives .

mini-vanilla-cupcake-real

D. Trang trí – Decorations

– Trang trí Cupcake là cả một nghệ thuật, dựa vào sự sáng tạo của những “ nghệ nhân” làm bánh mà Cupcake mang hàng ngàn dáng vẻ khác nhau.

– Cupcake có thể được trang trí bằng kem tươi, kem bơ, creamcheese, whipped cream v.v

– Thành phần trang trí bánh có thể thêm các loại bánh, kẹo, mút, hoa quả tươi và khô tùy vào mục đích sử dụng.

– Cupcake Decorating is an art , based on the creation of the ” artists ” Cupcake bakeries that carry thousands of different looks .

– Cupcake can be decorated with fresh cream , buttercream , Creamcheese , whipped cream , etc.

– Participants can decorate cakes more cakes , candy , jam, fresh fruit and dried depending on the intended use .

cukcake 1

IMG_6155cs

cupcakes-como-fazer-34410

Mau trang tri banh cupcake -Eiffel Cupcake Decor

E. Hương vị đặc trưng – The typical flavor

– Vani và chocolate là hai hương vị truyền thống của Cupcake, ngoài ra còn có các hương vị được sáng tạo như trà xanh, sữa chua, hương dâu …

– Vanilla and chocolate are two flavors of Cupcake tradition, in addition to the innovative flavors like green tea, yogurt, strawberry …

G-cupcakes-vanilla

Chocolate-Vanilla-Cupcake

F. Cupcake hiện đại – Model Cupcake

– Công thức bánh Cupcake ngày hôm nay đã mở rộng rất nhiều cách chế biến khác nhau.

– Cupcake đã trở thành một xu hướng văn hóa Pop hiện nay trong thế giới ẩm thực. Có tiệm bánh làm theo công thức trên hoàn toàn từ Chocolate và Vanilla vẫn còn hương vị cổ điển, nhưng cũng có nhiều cách chế biến từ các hương vị khác nhau.

– Cupcake cake recipe today has expanded very different ways of processing.

– Cupcake has become a pop cultural trends present in the culinary world. There are bakeries follow the recipe entirely from Chocolate and Vanilla flavors is still classic, but there are also many ways of cooking from the various flavors.

delicious-blueberry-lemon-cupcake-Charleston-SC-Columbia-SC

uudiembanhcuoicupcake2

G. Kích cỡ Cupcake – Size

– Khuôn nướng Cupcake có sẵn ba kích cỡ: nhỏ (mini), trung bình (thường), và lớn.

– Nhiều kích cỡ khuôn nướng giúp cho chúng ta có nhiều trải nghiệm khác nhau với Cupcake cũng như là công thức , thời gian nướng sẽ cần phải được điều chỉnh tùy theo kích cỡ bánh. Mini Cupcake thường mất 10-15 phút ít hơn so với kích thước Cupcake vừa và Cupcake lớn thường mất 15-30 phút.

– Cupcake baking Mold is available in three sizes: small (mini), medium (usually), and large.

– Lot size baking helped us with many different experiences as well Cupcake recipe, baking time will need to be adjusted depending on wheel size. Mini Cupcake usually takes 10-15 minutes less than the size of a large Cupcake Cupcake and usually takes just 15-30 minutes.

hellonaomi_icecream_cupcakes

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s